AEC BEARING PRICE LIST 2019

NOVEMBER 02, 2022

 

AEC BEARING PRICE LIST 2019
INAVU200405€163.36
INAXU160405€119.79
INAVSA200414-N€141.31
INAVU140325€15.61
INAXA200352-H€76.19
INAVU25038€64.07
INAVLU200414€179.75
INAVLA200414-N€41.32
INAVLI200414-N€142.29
INAVI160288-N€29.28
INAXI120288-N€154.06
INAXSU080258€183.05
INAXSU080318€30.82
INAVA250309-N€99.80
INAVA160302-N€62.15
INAVI140326-V€136.11
INAXA120235-N€105.27
INAXSU080218€183.22
INAVU20026€118.98
INAXU16026€168.96
INAVU130225€36.15
INAXU080264€9.07
INAXSU080168€183.24
INAVA140188-V€80.62
INAVU20022€108.54
INAXU120222€181.30
INAXSU080188€122.81
INAVA160235-N€71.75
INAXU050077€129.84
INAXU060094€112.95
INAXU08012€1.23
INAXU060111€15.52
INAXU080149€102.98
INAVU140179€150.09
INAXU120179€193.58
Kaydon16387001€13.14
Kaydon16393001€149.10
Kaydon16317001€44.65
Kaydon16385001€69.61
Kaydon16388001€56.88
Kaydon16366001€32.17
Kaydon16273001€38.76
Kaydon16304001€199.54
Kaydon16291001€104.63
Kaydon16384001€78.07
Kaydon16316001€119.38
Kaydon16373001€63.66
Kaydon16303001€183.81
Kaydon16356001€129.66
Kaydon16327001€183.60
Kaydon16348001€50.97
Kaydon16372001€151.98
Kaydon16315001€16.96
Kaydon13004001€129.41
Kaydon16286001€117.92
Kaydon16281001€61.73
Kaydon16314001€21.48
Kaydon16336001€100.09
Kaydon16371001€6.01
Kaydon16383001€147.41
Kaydon16271001€19.32
Kaydon16382001€161.40
Kaydon16354001€198.71
Kaydon16326001€45.63
Kaydon16290001€76.13
Kaydon16272001€48.62
Kaydon16280001€22.98
Kaydon16370001€123.18
Kaydon16302001€192.25
Kaydon16334001€121.53
Kaydon16381001€37.90
Kaydon16353001€55.28
Kaydon16335001€79.77
Kaydon16325001€76.42
Kaydon16347001€159.11
Kaydon16270001€168.88
Kaydon16301001€88.64
Kaydon16380001€59.42
Kaydon16279001€72.51
Kaydon16352001€11.73
Kaydon16324001€130.29
Kaydon16346001€73.75
Kaydon16369001€57.97
Kaydon16278001€188.23
Kaydon16313001€47.53
Kaydon16333001€155.41
Kaydon16277001€89.04
Kaydon16312001€140.83
Kaydon16379001€165.07
Kaydon16389001€51.61
Kaydon16268001€37.09
Kaydon16269001€100.62
Kaydon16299001€147.78
Kaydon16368001€10.08
Kaydon16267001€61.10
Kaydon16285001€166.94
Kaydon16351001€79.18
Kaydon16300001€141.67
Kaydon16266001€34.63
Kaydon16289001€182.39
Kaydon16345001€35.68
KaydonHT10-60E1Z€163.61
KaydonHT10-60P1Z€147.50
KaydonHT10-60N1Z€90.55
Kaydon16311001€117.70
Kaydon16298001€34.76
KaydonHT10-54E1Z€159.66
KaydonHT10-54P1Z€78.52
KaydonHT10-54N1Z€92.43
Kaydon16276001€123.75
Kaydon16378001€107.44
Kaydon16015001€142.92
Kaydon16332001€127.40
Kaydon16323001€120.79
Kaydon16377001€9.50
Kaydon16310001€40.21
Kaydon16344001€39.00
Kaydon16275001€167.92
KaydonHT10-48E1Z€104.27
KaydonHT10-48P1Z€97.10
Kaydon12288001€197.64
KaydonHT10-48N1Z€174.77
Kaydon16367001€64.25
Kaydon16274001€60.77
Kaydon16343001€138.91
Kaydon16297001€107.22
Kaydon16265001€71.23
Kaydon16309001€30.98
Kaydon16350001€129.74
Kaydon16376001€157.68
Kaydon16264001€52.97
KaydonHS6-43E1Z€181.44
KaydonHS6-43P1Z€198.73
KaydonRK6-43E1Z€75.50
KaydonRK6-43P1Z€3.85
KaydonHS6-43N1Z€122.99
KaydonRK6-43N1Z€101.47
Kaydon16322001€155.82
KaydonHT10-42E1Z€147.06
KaydonHT10-42P1Z€119.42
KaydonHT10-42N1Z€197.12
Kaydon16374001€130.33
Kaydon16308001€73.79
KaydonRK6-37N1Z€65.00
Kaydon16342001€109.10
KaydonMTO-87€139.79
KaydonMTO-870T€16.59
KaydonMTE-87€50.06
KaydonMTE-870T€67.62
Kaydon16331001€114.34
KaydonHS6-37E1Z€96.17
KaydonHS6-37P1Z€69.97
KaydonRK6-37E1Z€131.11
KaydonRK6-37P1Z€160.38
Kaydon16349001€37.39
KaydonHS6-37N1Z€163.16
KaydonHT10-36E1Z€104.46
KaydonHT10-36P1Z€101.87
KaydonHT10-36N1Z€52.82
Kaydon16284001€177.79
Kaydon16330001€186.57
Kaydon16390001€120.00
KaydonHS6-33E1Z€36.84
KaydonHS6-33P1Z€14.51
KaydonRK6-33P1Z€93.63
KaydonHS6-33N1Z€172.93
KaydonRK6-33N1Z€163.19
Kaydon12440001€184.46
KaydonMTE-705T€63.71
KaydonKH-325E€172.49
KaydonKH-325P€22.67
KaydonMTO-73€133.62
KaydonMTO-730T€27.16
KaydonMTE-73€101.38
KaydonMTE-730T€198.38
Kaydon16340001€38.91
Kaydon16321001€193.78
KaydonMTO-705€184.14
KaydonMTO-705T€125.98
KaydonMTE-705€131.08
KaydonRK6-29E1Z€125.50
KaydonRK6-29P1Z€5.43
KaydonHS6-29E1Z€142.94
KaydonHS6-29P1Z€182.01
KaydonHS6-29N1Z€132.76
KaydonRK6-29N1Z€103.76
KaydonHT10-30P1Z€88.17
KaydonHT10-30N1Z€78.57
Kaydon16329001€68.89
Kaydon16341001€193.32
Kaydon16296001€56.14
KaydonRK6-33E1Z€49.23
KaydonMTO-59€186.16
KaydonMTO-590T€76.55
KaydonMTE-59€30.02
KaydonMTE-590T€128.77
KaydonKH-275E€108.66
KaydonKH-275P€43.24
KaydonHT10-30E1Z€122.11
KaydonMTO-54€53.26
KaydonMTO-540T€178.77
KaydonMTE-54€6.32
KaydonMTE-540T€190.41
KaydonHS6-25N1Z€180.28
KaydonRK6-25N1Z€62.85
Kaydon16339001€123.58
Kaydon16307001€2.85
Kaydon16295001€165.93
KaydonHS6-25E1Z€3.20
KaydonHS6-25P1Z€97.16
KaydonRK6-25E1Z€47.12
KaydonRK6-25P1Z€187.76
KaydonMTO-47€158.14
KaydonMTE-47€2.39
KaydonMTE-470T€53.27
Kaydon16283001€132.14
Kaydon16328001€10.68
Kaydon16320001€96.99
KaydonRK6-22P1Z€22.37
KaydonHS6-21N1Z€57.41
KaydonRK6-22N1Z€47.89
KaydonKH-225E€200.23
KaydonKH-225P€151.82
KaydonMTO-470T€35.76
KaydonMTO-415T€6.65
KaydonMTE-415€186.25
KaydonMTE-415T€157.86
Kaydon16294001€5.56
KaydonHS6-21E1Z€1.03
KaydonHS6-21P1Z€193.26
KaydonRK6-22E1Z€62.61
KaydonMTO-324X€84.35
KaydonMTE-324X€61.89
KaydonHS6-16N1Z€70.40
KaydonRK6-16N1Z€54.62
Kaydon16338001€165.50
KaydonMTO-415€106.82
Kaydon16282001€149.27
Kaydon16306001€130.91
KaydonKH-166P€9.67
KaydonKH-166E€115.96
KaydonMTO-324T€186.35
KaydonMTE-324T€167.95
Kaydon16293001€185.83
KaydonMTE-265T€198.88
KaydonMTE-265X€21.29
KaydonRK6-16E1Z€100.51
KaydonRK6-16P1Z€129.80
KaydonHS6-16E1Z€82.98
KaydonHS6-16P1Z€42.67
Kaydon16258001€124.03
KaydonMTO-265T€36.14
KaydonMTO-265€171.91
KaydonMTO-265X€84.50
KaydonMTO-265XT€167.46
KaydonMTE-265€35.40
KaydonMTE-210T€87.09
KaydonMTE-210X€152.26
KaydonKH-125P€11.67
KaydonKH-125E€20.03
Kaydon16319001€112.19
Kaydon16337001€66.05
Kaydon16292001€143.97
KaydonMTO-170T€172.12
KaydonMTO-210T€192.06
KaydonMTO-21€160.57
KaydonMTO-210X€20.97
KaydonMTO-210XT€145.95
KaydonMTE-21€180.13
KaydonMTO-145X€91.72
KaydonMTO-145XT€121.62
KaydonMTE-145T€27.03
KaydonMTE-145€145.88
KaydonMTE-145X€59.77
KaydonMTO-17€114.38
KaydonMTO-122T€163.12
Kaydon16305001€117.14
Kaydon16318001€36.29
KaydonMTO-143€23.03
KaydonMTO-143T€84.07
KaydonMTO-145€21.21
KaydonMTO-145T€130.19
KaydonMTO-05€39.36
KaydonMTO-050T€30.08
KaydonMTO-065€102.59
KaydonMTO-065T€164.10
KaydonMTO-122€45.94
IMO10-20 0941/0-32062€28.94
IMO12-20 1091/1-32272€168.43
IMO10-25 0555/0-0402€144.40
IMO11-20 0841/1-32152€164.53
IMO91-20 0641/1-37132€107.40
IMO11-20 0541/1-32122€135.71
IMO11-16 0300/1-0812€140.78
IMO10-16 0300/0-0802€150.11
IMO91-20 1091/1-37172€171.84
IMO12-25 0555/1-0422€68.50
IMO12-25 1055/1-0323€10.52
IMO92-20 1091/1-37272€174.19
IMO90-20 0741/0-37042€124.37
IMO11-20 0413/1-32112€159.43
IMO92-20 0741/1-37242€98.01
IMO10-25 1155/0-0304€77.62
IMO90-20 1091/0-37072€193.22
IMO11-25 1055/1-0313€12.67
IMO11-25 1255/1-0315€126.87
IMO12-20 0641/1-32232€43.15
IMO91-20 0541/1-37122€56.88
IMO90-20 0641/0-37032€175.97
IMO91-20 0413/1-37112€134.61
IMO10-25 0755/0-0404€19.52
IMO92-20 0311/1-37202€93.43
IMO10-25 0455/0-0401€5.50
IMO12-20 0741/1-32242€192.89
IMO11-25 0955/1-0312€141.57
IMO12-20 0541/1-32222€54.49
IMO91-20 0841/1-37152€2.75
IMO10-25 1055/0-0303€103.39
IMO11-25 0455/1-0411€76.47
IMO10-20 0311/0-32002€124.43
IMO10-25 1355/0-0306€31.24
IMO10-20 0841/0-32052€62.36
IMO10-20 1091/0-32072€81.58
IMO12-25 0855/1-0321€50.27
IMO12-25 1255/1-0325€112.91
IMO91-20 0311/1-37102€179.65
IMO11-16 0100/1-081€87.35
IMO91-20 0941/1-37162€17.45
IMO12-20 0413/1-32212€173.04
IMO90-20 0311/0-37002€70.56
IMO10-20 0413/0-32012€124.61
IMO12-20 0841/1-32252€13.62
IMO90-20 0413/0-37012€75.57
IMO90-20 0541/0-37022€4.75
IMO11-25 0755/1-0414€9.63
IMO11-25 0555/1-0412€37.19
IMO11-16 0500/1-0814€177.49
IMO11-20 0641/1-32132€112.28
IMO11-20 1091/1-32172€15.80
IMO10-20 0741/0-32042€113.63
IMO10-25 0855/0-0301€144.45
IMO11-20 0741/1-32142€57.14
IMO10-20 0541/0-32022€162.36
IMO12-20 0941/1-32262€122.66
IMO92-20 0541/1-37222€82.95
IMO90-20 0941/0-37062€48.02
IMO92-20 0841/1-37252€115.29
IMO92-20 0641/1-37232€131.94
IMO12-20 0311/1-32202€174.67
IMO91-20 0741/1-37142€139.91
IMO10-16 0400/0-0803€62.87
IMO10-16 0500/0-0804€22.18
IMO92-20 0413/1-37212€74.66
IMO10-20 0641/0-32032€95.44
IMO12-25 0755/1-0424€94.03
Franke66386L€16.18
Franke66398L€97.35
IMO11-20 0941/1-32162€67.28
IMO90-20 0841/0-37052€146.93
IMO92-20 0941/1-37262€192.13
Franke75011A€179.19
Franke73005L€33.46
Franke68785A€99.81
Franke75042A€82.35
Franke77246A€98.10
Franke73041L€55.79
Franke77320A€197.37
Franke74120A€196.35
Franke68955A€9.45
Franke68487A€160.51
Franke77232B€97.87
Franke77274B€139.96
Franke68957A€47.02
Franke66164L€52.95
Franke73053L€194.21
Franke71045A€19.86
Franke77236B€83.25
Franke68963A€66.90
Franke68502A€14.73
Franke68550A€53.55
Franke68787A€168.53
Franke73059L€70.82
Franke66172L€183.32
Franke77293B€36.95
Franke68771A€156.97
Franke68556A€94.26
Franke75033A€170.16
Franke68572A€46.07
Franke68592A€39.48
Franke74128A€8.15
Franke68621A€141.13
Franke73123L€4.11
Franke68677A€78.34
Franke66174L€3.45
Franke74114A€16.27
Franke73081L€2.91
Franke74155A€163.35
Franke68751A€149.72
Franke68516A€137.91
Franke75068A€137.46
Franke66157L€179.15
Franke73118L€145.73
Franke75041A€63.95
Franke74086A€163.50
Franke77258A€88.84
Franke74082A€133.13
Franke68548A€196.68
Franke74134A€51.36
Franke73057L€6.26
Franke77244B€164.10
Franke77310B€109.82
Franke68684A€5.35
Franke66159L€37.76
Franke73089L€16.86
Franke77218B€137.75
Franke68761A€66.57
Franke75079A€182.05
Franke68544A€62.22
Franke68495A€1.12
Franke66181L€147.43
Franke68661A€195.39
Franke68512A€116.94
Franke66193L€16.82
Franke74132A€64.10
Franke68480A€19.13
Franke74108A€42.63
Franke77246B€193.23
Franke73010L€198.14
Franke73063L€200.06
Franke68484A€4.68
Franke77266A€165.34
Franke68795A€51.73
Franke75019A€79.56
Franke73064L€192.39
Franke75015A€137.68
Franke75016A€168.65
Franke68757A€17.41
Franke69705L€122.15
Franke66175L€48.92
Franke68807A€53.33
Franke66401L€12.47
Franke68719A€194.01
Franke68737A€141.95
Franke68318A€34.70
Franke68767A€4.18
Franke73113L€77.84
Franke66397L€107.63
Franke68538A€115.92
Franke77272B€40.52
Franke68534A€65.88
Franke68499A€44.15
Franke68482A€109.29
Franke66390L€114.14
SKFBTW65CTN9/SP€92.80
NSK7032A5TRSUMP3€14.71
SKFNN3013TN/SP€29.12
NSK7032CTRDUDLP3€38.10
SKFNN3013KTN/SP€29.89
NSK7032CTRDULP3€13.31
SKFS7013ACE/P4ADGA€119.08
NSK7032CTRDUMP3€100.97
SKFS7013ACEGB/P4A€185.02
NSK7032CTRSULP3€123.49
SKFS7013CEGB/P4A€191.81
NSK7032CTRSULP4€6.27
SKFS7013ACEGA/P4A€140.24
NSK7032CTRSUMP3€86.23
SKFS7013CEGA/P4A€108.99
NSK7932A5TRDUDLP3€77.99
SKFS7013CE/P4ADGA€162.44
NSK7932A5TRDUDMP3€144.94
SKF7014ACD/P4ADGA€115.90
NSK7932A5TRDULP3€12.71
SKF7014ACD/P4ATBTA€160.12
NSK7932A5TRDUMP3€5.39
SKF7014ACD/P4ADGB€41.51
NSK7932A5TRSUMP3€74.12
SKF7014ACD/P4AQBCA€110.98
NSK7932A5TRQULP3€125.49
SKF7014ACE/P4ADGA€159.64
NSK7932A5TRSULP3€154.49
SKF7014ACEGA/P4A€179.19
NSK7932CTRDUDLP3€147.43
SKF7014CD/P4ADGA€40.11
NSK7932CTRDULP3€86.00
SKF7014CD/P4ADGB€113.14
NSK7932CTRDUMP3€191.13
SKF7014ACDGA/P4A€11.00
NSK7932CTRSULP3€170.85
SKF7014CD/P4ATBTA€27.86
NSK7932CTRSUMP3€49.33
SKF7014CE/P4ADGA€78.61
NSK90BNR10STYNDULP3€93.93
SKF7014CDGA/P4A€120.08
NSK7034A5TRDUMP3€87.39
SKF7014ACEGB/P4A€148.20
NSK7034A5TRSUMP3€177.62
NSK7220CTRDUDLP3€80.61
NSK7034A5TRSULP3€12.59
NSK7220CTRSULP3€146.48
NSK7034CTRDUMP3€120.28
NSK7220CTRDUMP3€127.55
NSK7034A5TRDULP3€85.68
NSK7220CTRSUMP3€112.27
NSK7034CTRSULP3€107.69
NSK7220CTRDULP3€28.77
NSK7034CTRSUMP3€6.52
NSK75BNR10STSUELP3€78.49
NSK7934A5TRDULP3€93.98
NSK75BNR10STSULP3€116.89
NSK7934A5TRDUMP3€76.31
NSK7920A5TRDUMP3€19.25
NSK7934A5TRQUMP3€190.49
NSK7920A5TRDUDLP3€175.00
NSK7934A5TRSULP3€18.59
NSK75BNR10STV1VSULP3€99.68
NSK7934A5TRSUMP3€178.12
NSK7920A5TRDULP3€48.31
NSK7934CTRDULP3€162.79
NSK7920A5TRDUDMP3€117.34
NSK7934CTRSULP3€98.72
NSK75BNR10STV1VSUELP3€24.51
NSK7934CTRSUMP3€50.50
NSK7920A5TRSUMP3€2.71
NSK7934CTRDUMP3€99.58
NSK7920A5TRSULP3€122.86
NSK90BTR10STYNDBLP4A€181.70
NSK7920CTRSUMP3€26.84
NSK7034CTRDULP3€40.99
NSK7920CTRDUMP3€172.28
NSK7036A5TRDUDMP3€120.34
NSK7920CTRSULP3€195.48
NSK7036A5TRDULP3€96.21
NSK7920CTRSUV1VLP3€160.28
NSK7036A5TRDUMP3€2.37
NSK7920CTRDULP3€126.49
NSK7036A5TRSULP3€20.74
NSK75BNR19STSULP3€3.34
NSK7036A5TRSUMP3€51.01
NSK7021A5TRDUDMP3€13.74
NSK7036A5TRSUPL4€121.66
NSK7021A5TRDULP3€124.50
NSK7036CTRDULP3€75.74
NSK7021A5TRSULP3€71.56
NSK7036CTRDUMP3€149.20
NSK7021A5TRSUMP3€171.33
NSK7036CTRSULP3€112.82
NSK7021A5TRDUMP3€165.03
NSK7036CTRSUMP3€7.61
NSK7021A5TRQUMP3€64.04
NSK7936A5TRDUDLP3€199.94
NSK7021CTRDUDMP3€108.09
NSK7936A5TRDUDMP3€138.54
NSK7021CTRDUMP3€89.94
NSK7936A5TRDULP3€113.50
NSK7021CTRDULP3€139.16
NSK7936A5TRSULP3€35.30
NSK7021CTRSULP3€134.54
NSK7936A5TRSUMP3€11.02
NSK7021CTRSUMP3€22.79
NSK7936CTRDUDLP3€46.95
NSK7021A5TRDUDLP3€26.78
NSK7936CTRDULP3€157.95
NSK7221A5TRDULP3€164.81
NSK7936CTRDUMP3€114.13
NSK7221A5TRSULP3€172.56
NSK7936CTRSUMP3€16.39
NSK7221A5TRSUMP3€132.76
NSK7936A5TRDUMP3€189.09
NSK7221CTRDUMP3€143.50
NSK7936CTRSULP3€121.40
NSK7221CTRDULP3€134.77
NSK7038A5TRDUDMP3€143.33
NSK7221CTRSULP3€64.76
NSK7038A5TRDUMP3€72.42
NSK7221CTRSUMP3€111.58
NSK7038A5TRSULP3€78.68
NSK75BER10XTV1VSUELP3€75.17
NSK7038A5TRSUMP3€127.18
NSK75BER10STSULP3€198.20
NSK7038CTRDULP3€65.84
NSK7921A5TRDULP3€153.40
NSK7921A5TRDUMP3€48.41
NSK7921A5TRSULP3€34.17
NSK7921A5TRSUMP3€104.87
NSK7921CTRDUMP3€137.11
NSK7921CTRDULP3€57.35
NSK7921CTRSULP3€180.99
NSK7921CTRSUMP3€138.21
NSK45BER19HTV1VSUELP3€151.04
NSK45BER19STV1VSUELP3€129.30
NSK45BNR10HTV1VSUELP3€127.03
NSK7022A5TRDUDLP3€198.00
NSK7022A5TRDULP3€41.62
NSK7022A5TRQULP3€40.18
NSK7022A5TRDUMP3€165.51
NSK7022A5TRQUMP3€7.58
NSK7022A5TRSUMP3€184.26
NSK7022A5TRSULP3€1.08
NSK7022A5TRDUDMP3€89.52
NSK7022CTRDUDLP3€194.12
NSK7022CTRDULP3€129.24
NSK7022CTRDUDMP3€96.53
NSK7022CTRSULP3€49.16
NSK7022CTRSUMP3€151.99
NSK7022CTRDUMP3€43.39
NSK7222A5TRDUDMP3€61.84
NSK7222A5TRDULP3€86.29
NSK7222A5TRDUMP3€172.62
NSK7222A5TRSUMP3€184.05
NSK7222A5TRSULP3€164.73
NSK7222CTRDULP3€114.84
NSK7222CTRDUMP3€65.48
NSK7222CTRSUMP3€23.32
NSK7222CTRSULP3€116.55
NSK7922A5SN24TRDULP3€170.54
NSK7922A5TRDUDLP3€137.49
NSK7922A5TRDUDMP3€159.15
NSK75BAR10STYNDBLP4A€6.03
NSK7922A5TRDULP3€66.77
NSK7922A5TRQUMP3€6.53

 

AEC Cataloge | PDF | Bearing (Mechanical) | Machines - Scribd

AEC Cataloge - Free ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read ... aec. Radial Bearings ... ring, symmetrical rollers, loose guide ring and

Austin Engineering Company Ltd - Screener

Built over 8500 sq. m., AEC manufactures over 3 million bearings a year spread ... Market Cap ₹ 22.1 Cr. Current Price ₹ 63.5; High / Low ₹ 83.6 / 48.0 ...

Audi S6 4.2 V8 AEC Engine POWERCHIP ! Chiptunig !! Chip ...

Audi S6 4.2 V8 AEC Engine POWERCHIP ! Chiptunig !! Chip Tuning Lowest price, opportunity only once. Satisfied shopping.

Downloads - AEC

Application Brochures · AEC Aerospace Bearings · AEC Machine Tool Bearings · AEC Mining & Quarry Bearings · AEC Oil & Gas Bearings · AEC Paper & Pulp Bearings · AEC ...

Aec Ball Bearing Cage Material: Ms - TradeIndia

Abhyudaya Trading Company - Offering low price Aec Ball Bearing Cage Material: Ms in ISSAJI ST.-VADGADI-MASJID BUNDER (W), Mumbai with product details ...

AEC Rolling Bearings - Minetti

Austin Engineering Company Ltd. (AEC) is an ISO/TS 16949:2002 certified manufacturer of widest range of ball & roller bearings and its components in India, ...